Pun naziv Društva:

ORAHOVO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MEŠOVITO FARMERSTVO

Sedište Društva: Novo Orahovo, Tornjoški put 2
Šifra delatnosti: 0150
Maticni broj: 08056919
PIB: 101446223
 

Tekući računi kod banaka:
  1. Banca Intesa a.d. Beograd 160-924710-49
  2. Vojvodjanska Banka a.d. Novi Sad 355-1004827-19
  3. Komercijalna banka a.d. Beograd 205-157823-76
  4. UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd 170-30011184000-67