Poslovno ime:

ORAHOVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVO ORAHOVO

Adresa: Tornjoški put br. 2, 24351 Novo Orahovo
Šifra delatnosti: 0150 - Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Maticni broj: 08056919
PIB: 101446223
 

Tekući računi kod banaka:
  1. Banca Intesa a.d. Beograd 160-924710-49
  2. UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd 170-30011184000-67