O nama

Poljoprivredno imanje se nalazi u Severno-bačkom okrugu u mestu Novo Orahovo, opština Bačka Topola. Osnovano je davne 1946. godine.

Kao akcionarsko društvo za mešovito farmerstvo „ORAHOVO“AD je registrovano 20.03.2002. godine kod Trgovinskog suda u Subotici pod Fi.848/2002.

U Registar Privrednih subjekata registrovano je 27.06.2005. pod BD 6580/2005.

Društvo je, od momenta formiranja do danas, menjalo oblike organizovanja. Od zemljoradničke zadruge, organizacije udruženog rada, deoničkog društva koji oblik organizovanja stice 30.05.1991. godine izdavanjem internih deonica, do akcionarskog društva.

Privatizacija je sprovedena 18.03.2004. godine, kada na javnoj aukciji g-din Jovičić Mile, dipl.pravnik, iz Bačke Topole, Ul.Kiš Ferenca 15 kupuje 70% društvenog kapitala. Nova struktura kapitala je registrovana u APR-u pod brojem BD 90904/2005.

Obavezna dokapitalizaciju je izvršena i registrovana u APR-u pod br. BD 203435/2006.

Društvo se dana 08.marta 2007. godine uključilo na Beogradsku berzu.

Osnovni kapital Društva iznosi 154.953.000,00 dinara. Podeljen je na 154.953 komada običnih akcija. Većinski vlasnik poseduje 138.200 akcija, što u strukturi vlasništva predstavlja 89,18833%.